MUREN

Eller psykoanalysen satt på prov av autismen

affichelemurHDDBTV

En film om synen på autism i Frankrike

Vad gäller behandling av autism ligger de franskspråkiga länderna mer än 40 år efter, i jämförelse med andra utvecklade länder. En situation som har gjort att Frankrike vid upprepade tillfällen har dömts av Europarådet. Denna film på 52 minuter förklarar varför. I dessa områden domineras barnpsykiatrin ännu i mycket stor utsträckning av psykoanalysen, som gör anspråk på att vara i ledarställning.

Genom uttalanden från tio psykoanalytiker och en pediatriker som är nära deras kretsar redogör Muren för den psykoanalytiska synen på autism. För första gången förklarar de sina teorier i samtal som är tillgängliga för lekmän. Psykoanalytikerna anförtror åt filmkameran hur de förkastar vetenskapen i allmänhet och beteendevetenskaperna i synnerhet, vars existens de upplever som en invasion.
Framför filmkameran redogör de utförligt för sina inre övertygelser om orsakerna till autism: en psykos till följd av en dålig modersrelation; och vilka perspektiv den psykoanalytiska behandlingen kan erbjuda: institutionalisering på livstid.

Muren regisserades år 2011 av Sophie Robert och producerades av Ocean Invisibles Productions i samarbete med Autistes Sans Frontières, en förening som under ledning av Vincent Gerhards kämpar för skolundervisning för barn med autism. Denna film har låtit lyfta det lock som lagts på behandlingen av genomgripande störningar i utvecklingen i Frankrike, fransktalande Schweiz och Belgien.

Muren visades på Autistes Sans Frontières hemsida i september 2011 och fick på några dagar en viral spridning över hela världen.

LDBSV

En månad senare inledde tre av de intervjuade (Alexandre Stevens, Eric Laurent och Esthela Solano) som alla är medlemmar i organisationen l’Ecole de la Cause Freudienne, under ledning av Jacques-Alain Miller, en process mot regissören Sophie Robert, hennes produktionsbolag Ocean Invisibles Productions och föreningen Autistes Sans Frontières, med syfte att få filmen förbjuden.

De tre psykoanalytikerna ifrågasatte klippningen av en militant film som skulle ha gjort deras yttranden löjeväckande och dogmatiska. De krävde 290.000 euro i skadestånd från regissören, produktionsbolaget och föreningen Autistes Sans Frontières.

Deras aktion i domstolen väckte ytterligare intresse för filmen och förde med sig uppmärksamhet från journalister från hela världen beträffande situationen för autism i Frankrike.

Den 8 december 2011 genomfördes två demonstrationer av föräldrar till barn med autism, till stöd för regissören; en utanför domstolen i Lille och en annan i Paris, utanför Ecole de la Cause Freudiennes lokaler.

Den 26 januari 2012, medan Sophie Robert presenterade sin film vid en psykologkongress i Philadelphia, föll domen: filmen blev censurerad och regissören dömdes att ta bort intervjuerna med de tre kärande psykoanalytikerna. Hon och produktionsbolaget dömdes att att betala dem 25.000 euro i skadestånd. Sophie Robert överklagade omedelbart detta beslut.

Målet prövades i appellationsdomstolen den 8 november 2013. Domen föll den 16 januari 2014: efter två års censur får Muren återigen visas.

Intervjuade psykoanalytiker :
Alexandre Stevens, Eric Laurent, Esthela Solano, Bernard Golse, Pierre Delion, Geneviève Loison, Laurent Danon-Boileau, Daniel Widlöcher, Jacqueline Schaeffer, Yann Bogopolski, Aldo Naouri.                         

GLSV

Muren är den första delen i en serie av tre långfilmer – La Psychanalyse Dévoilée – vars mål är att låta var och en förstå grunderna i psykoanalytisk teori och praktik, genom uttalanden från 27 psykoanalytiker.

Översättning: Dag Strömberg

1

00:00:00,000 - > 00:00:09,020

Sedan mer än trettio år ser det internationella vetenskapssamfundet autism som en neurologisk störning, som medför ett handikapp inom socialt samspel.


2


00:00:09,820 -> 00:00:18,840

Alla med autism uppvisar avvikelser i ett område i hjärnan, sulcus temporalis superior, identifierat år 2000 av doktor Monica Zilbovicius.


3

00:00:19,600 -> 00:00:25,640

I Frankrike ignorerar psykiatrin, som är kraftigt dominerad av psykoanalysen, bestämt dessa upptäckter.


4

00:00:26,160 -> 00:00:33,640

För psykoanalytikerna är autism en psykos. Med andra ord en större psykisk störning som resultat av en dålig modersrelation.


5

00:00:33,840 -> 00:00:44,000

Jag tror att autism är en sorts reaktion från människan, som uppenbarligen kommer mycket tidigt i dess logiska historia.


6

00:00:44,040 -> 00:00:52,140

Det är som respons på invasionen från världen och den andre, som han sluter sig.


7

00:00:52,200 -> 00:01:02,240

Han sluter sig, går in i en bubbla och vägrar att gå in i talets mekanismer.


8

00:01:02,400 -> 00:01:07,980

Men vissa autister talar ju, så det finns mer än talet i de subjektiva mekanismerna.
9

00:01:08,140 -> 00:01:12,520

Det vill säga tala, okej, men utan att engagera sig.10

00:01:12,600 -> 00:01:16,000

Gör ni en strukturell skillnad mellan psykos och autism?


11

00:01:16,060 -> 00:01:19,680

Nej. Inte för min del.


12

00:01:19,800 -> 00:01:21,180

Är autisterna psykotiska?


13

00:01:21,240 -> 00:01:28,460.


Ja. Autismen är egentligen en extrem situation av något som finns inom ramen för alla psykoser.

14

00:01:28,560 -> 00:01:35,980

Den strukturella åtskillnad man kan göra mellan autism och psykos hos barn, som är riktig i beskrivningen och den underliggande strukturen -

15

00:01:36,140 -> 00:01:44,720

- tål inte en analys i kontinuiteten mellan denna första struktur och den andra.


16

00:01:44,760 -> 00:01:52,380

Jag tror att det finns passager mellan den autistiska, den psykotiska och den disharmoniska strukturen.


17

00:01:52,440 -> 00:02:00,620

Om man säger så blir föräldraföreningar för autistiska barn mycket arga, de tror att autister och psykotiska inte har något med varandra att göra.18

00:02:00,740 -> 00:02:04,120

Min uppfattning är att detta är ett misstag. Jag tror att det finns mycket gemensamt.19

00:02:04,220 -> 00:02:07,260

Det är krokodilen! Här är krokodilen.20

00:02:07,320 -> 00:02:11,360

Alltså krokodilen visar oss genast vad det handlar om.21

00:02:11,420 -> 00:02:18,300

De leker med den. Och när de sätter handen eller ett objekt inuti, blir jag orolig.


22

00:02:18,380 -> 00:02:21,600

När de sätter sig på den och när de slår på den blir jag lugn.23

00:02:21,720 -> 00:02:22,700

Varför? Vad säger krokodilen?24

00:02:22,720 -> 00:02:23,900

De slåss!

25

00:02:23,940 -> 00:02:25,420

Vad betyder krokodilen?

26

00:02:25,500 -> 00:02:28,640

Krokodilen är moderns mage, moderns tänder.27

00:02:42,340 -> 00:02:45,360

MUREN
Psykoanalysen satt på prov av autismen


28

00:02:46,200 -> 00:02:48,720

Är detta vad Lacan kallade krokodilmodern?29

00:02:48,880 -> 00:02:54,320

Ja, då hela syftet med vårt arbete är att förbjuda henne-30

00:02:54,340 -> 00:02:55,240

-att äta. Se där.31

00:02:55,320 -> 00:02:57,220

Att äta barnet?32

00:02:57,260 -> 00:03:06,680

Vi sätter en ribba i henne. Och när barnet börjar komma ut från det sätter han ibland in handen. Ibland lägger han in en figur.

33

00:03:06,780 -> 00:03:08,500

Och vad står den här pennan för?34

00:03:08,600 -> 00:03:12,340

Det är att ”du kan inte längre”. Det är bommen.

35

00:03:12,420 -> 00:03:13,800

Är det faderns fallos?36

00:03:13,840 -> 00:03:15,320

Se här, du kan inte längre!


37

00:03:15,380 -> 00:03:16,500

Är det faderns lag?38

00:03:16,580 -> 00:03:17,140

Ja.39

00:03:17,220 -> 00:03:18,680

Som spärrar barnet från sin mor?40

00:03:18,720 -> 00:03:19,280

Just det!41

00:03:19,340 -> 00:03:21,240

Och förbjuder mamman att döda barnet?42

00:03:21,320 -> 00:03:22,940

Ja, och att sluka det.

43

00:03:23,040 -> 00:03:25,040

Gäller det också autister?44

00:03:25,280 -> 00:03:32,500

Javisst. Autisterna, det är en fråga om nivå, man tar barnen på en nivå…

45

00:03:32,540 -> 00:03:41,140

Autisterna sätter ofta barnet därinne.De sätter sig därinne. Då blir man ganska orolig.46

00:03:48,580 -> 00:04:00,520

Hej, jag heter Guillaume. Jag är 80 procent autist och mitt problem är att jag har beteendeproblem ibland.


47

00:04:01,960 -> 00:04:04,520

Jag har försökt göra det så lite som möjligt.

48

00:04:04,800 -> 00:04:14,740

Mina bröder heter Julian och Gabriel. En är hyperaktiv, Julien, han har beteendeproblem som jag. Han får utbrott.49

00:04:16,020 -> 00:04:24,080

Och Gabriel som är tokig. Och Julien som retar mig.50

00:04:24,140 -> 00:04:30,360

Aj Julien! Och de gör så där, de ska alltid fälla mig!51

00:04:35,380 -> 00:04:37,660

Kan du presentera Julien för oss? Store Julien?52

00:04:37,760 -> 00:04:43,000

Store Julien är en bror som är autist som jag, men som inte pratar.53

00:04:43,100 -> 00:04:49,940

Det är inte min bror. Det är Florians bror. Och han pratar inte.


54

00:04:50,340 -> 00:04:52,020

Hjälp!

55

00:04:52,280 -> 00:04:57,980

Vad gäller både psykos och autism finns det en förklaring som traditionellt har använts.56

00:04:58,040 -> 00:05:08,580

Att en depression hos modern under graviditeten, eller under livets första månader, skulle ha förändrat mor-barnrelationen och kunde vara orsaken till dessa grava störningar.

57

00:05:08,660 -> 00:05:14,520

Det är vad seriösa kollegor säger till oss, följaktligen lyssnar jag på dem.

58

00:05:14,560 -> 00:05:25,200

Det kan vara så att när barnet kommer till förhållanden där den andre, hans första andre, modern, är mycket deprimerad-59

00:05:25,440 -> 00:05:32,240

-det vill säga kommer att vara frånvarande, se annorlunda på honom, ha en annan sorts grepp om honom-


60

00:05:32,320 -> 00:05:36,540

-kan det ibland leda till att barnet hellre väljer att dra sig undan.61

00:05:36,920 -> 00:05:46,140

När modern är deprimerad, under fosterstadiet, under graviditeten eller vid födseln, kan barnet ibland vara autist.

62

00:05:46,220 -> 00:05:54,800

Vi har sett flera av dem. Det var framför allt när jag var på dagsjukhus som jag såg dem.

63

00:05:54,840 -> 00:06:01,660

Jag har sett massiva saker, stora tomrum, störningar. Jag har sett övergivna mödrar.64

00:06:01,760 -> 00:06:04,640

För varje autist fanns det, om jag vågar säga det, en annan orsak.65

00:06:04,820 -> 00:06:09,500

Jag har sett ganska många mödrar som blivit övergivna i slutet av graviditeten.66

00:06:09,740 -> 00:06:14,900

Och barnet... Depressiva mödrar också, i ”baby blues” efteråt-67

00:06:14,960 -> 00:06:20,260

-övergivna i slutet av graviditeten, med baby blues efter förlossningen-68

00:06:20,420 -> 00:06:24,860

-som själva är i ett tomrum och sätter barnet i det relationella tomrummet.69

00:06:25,060 -> 00:06:27,080

Till exempel en stor brist.70

00:06:27,160 -> 00:06:34,180

Till exempel, en mamma som på grund av depression inte alls tar hand om sitt barn, är stum inför honom, stelnad-

71

00:06:34,260 -> 00:06:38,540

-medan barnet försöker klamra sig fast vid henne, söka kontakt, etc.

72

00:06:38,740 -> 00:06:44,980

Det kan, om det varar länge i barndomen få konsekvenser för den unge vuxne-

73

00:06:45,020 -> 00:06:49,940

-som fortsätter att vara mycket kall, mycket känslomässigt hämmad-

74

00:06:50,120 -> 00:06:56,000

-eftersom han som liten hade oturen att ha en väldigt kall mamma.75

00:06:57,440 -> 00:07:04,120

Finns det en högre förekomst av psykos eller autism i länder som är i krig, i Rios kåkstäder-


76

00:07:04,160 -> 00:07:07,300

-under alla dessa omständigheter där mödrar har goda skäl att vara deprimerade?

77

00:07:09,420 -> 00:07:15,560

Det känner jag inte till, kan inte svara, jag kan bara säga det jag ser på mottagningen.78

00:07:22,960 -> 00:07:28,720

Här ”röker” han. Han älskar att göra rök...79

00:07:28,840 -> 00:07:30,820

Han tycker mycket om att vara utomhus.80

00:07:30,880 -> 00:07:39,480

Så den här årstiden gillar han minst, eftersom han ju inte kan gå ut.


81

00:07:39,560 -> 00:07:49,580

Det stämmer att han inte kan sysselsätta sig själv. Så det gäller att promenera, äta, röra på sig mycket…82

00:07:49,620 -> 00:07:52,500

På IME (Institut Médico-Éducatif) cyklar han-

83

00:07:52,600 -> 00:07:59,500

-men inte här, för han kan trampa men inte bromsa och titta, så det vore riskabelt.

84

00:07:59,580 -> 00:08:05,280

Han åker rullskridskor också. Men underlaget måste vara mycket slätt, så det är inomhus.85

00:08:09,420 -> 00:08:16,360

Märkligt nog, för att rättfärdiga den moderliga giftigheten gentemot barnet, tvekar psykoanalytikerna inte att ta till biologin.


86

00:08:17,280 -> 00:08:22,440

Hur kan man förklara att en depression hos modern skulle kunna göra ett barn till autist?

87

00:08:22,540 -> 00:08:24,700

Till att börja med i fosterlivet?88

00:08:24,900 -> 00:08:28,780

Alltså, redan i fosterlivet händer det saker.89

00:08:28,940 -> 00:08:33,160

Jag är ingen specialist på fosterlivet, men det händer saker under fostrets utveckling.90

00:08:33,180 -> 00:08:39,420

Barnen rör på sig, mödrarna talar till dem och de reagerar på ett visst antal stimuli.91

00:08:39,500 -> 00:08:44,240

Vad vet barnen egentligen om bandet till den andre i livmodern?92

00:08:44,320 -> 00:08:53,060

Det går inte enbart genom språket, utan genom hela omgivningen av kroppsljud.

93

00:08:53,140 -> 00:08:55,960

Och i grund och botten-


94

00:08:56,040 -> 00:09:01,940

-kan en deprimerad mamma när barnet är i livmodern göra att barnet känner något?

95

00:09:02,000 -> 00:09:09,500
Det är jag helt oförmögen att säga. Men det verkar inte som en konstig tanke.


96

00:09:09,640 -> 00:09:22,320

Jo, för det mesta är barnets symptom varken mer eller mindre än det symptom han har tilldelats av det omedvetna mödernet-


97

00:09:22,560 -> 00:09:30,300

-främst därför att barnen är i en mycket genomsläpplig relation i kommunikationen med sin mor.

98

00:09:30,360 -> 00:09:38,040

Graviditeten påverkar och formaterar ett barn och-99

00:09:38,100 -> 00:09:48,280

-och ger honom verkligen något helt framställt i kroppen, som kommer från moderns kropp.100

00:09:48,360 -> 00:09:55,880

Det försvagar fältet, det sätter barnet i ett tillstånd där-101

00:09:55,900 -> 00:10:02,020

-hans motståndskraft är förändrad, av omständigheter i miljön.


102

00:10:02,520 -> 00:10:07,960

Därför att babyn har hälften av sina gener från modern, den andra hälften från fadern-103

00:10:08,140 -> 00:10:12,600

-det finns alltså en del som är som modern, den utgör inget problem.


104

00:10:12,700 -> 00:10:16,480

Men det finns en del som är som fadern och som genast ställer till ett problem-

105

00:10:16,540 -> 00:10:23,540

-och så snart barnet är avlat kommer moderns kropp omedelbart att utsöndra en mycket stark våg av antikroppar-106

00:10:23,600 -> 00:10:27,840

-för att driva ut den baby som är till hälften främmande för moderns kropp.

107

00:10:27,880 -> 00:10:35,840

Det är lite sorgligt att säga, om man vill säga det så, men det första som modern biologiskt inte tål hos sin baby är den del som kommer från fadern.108

00:10:36,040 -> 00:10:38,800

Så det som är antropologiskt däri är det dubbla " Nejet ".109

00:10:38,880 -> 00:10:42,540

« Nej » jag känner inte igen denna baby, jag vill kasta ut den-


110

00:10:42,620 -> 00:10:44,920

-men genast ett nej till nejet.111

00:10:45,100 -> 00:10:47,200

Vilket man kommer att återfinna i språket.


112

00:10:47,400 -> 00:10:51,500

Det är en intressant fråga och i språket kommer man också återfinna dubbla negationer av den där typen.


113

00:10:51,560 -> 00:10:53,260

Man har detta på biologins nivå.114

00:11:48,700 -> 00:11:51,920

Varför talar inte svåra autister?


115

00:11:52,000 -> 00:11:59,140

Jag vet inte. Min första tanke är att de inte talar därför att de inte stimuleras till tal.116

00:11:59,160 -> 00:12:09,460

På samma sätt som barn som är mycket lite omgivna av ett språkbad ofta har språksvårigheter. Även om de inte är autister.117

00:12:09,480 -> 00:12:16,760

Följaktligen finns det en stimulans i språket. En föräldrastimulans, från omgivningen, som är mycket viktig.

118

00:12:17,040 -> 00:12:19,140

Man är inte neurologiskt tvinnad för språket.119

00:12:19,300 -> 00:12:21,400

Psykoanalysen ägnar sig inte åt det.


120

00:12:21,460 -> 00:12:28,200

Man är inte tvinnad för språket. Givetvis måste man ha förmågan att tala-121

00:12:28,280 -> 00:12:32,860

-men det viktigaste är just att språket är utanför kroppen.122

00:12:32,920 -> 00:12:40,260

Varför skulle de kommunicera? De är fusionerade, kommunicerar utan tal. Det finns ingen anledning att tillägna sig tal.

123

00:12:40,340 -> 00:12:45,640

Talförmågan förutsätter tillgång till symboliken, tillgång till fadern.124

00:12:45,680 -> 00:12:50,300

Jag är inte bara med min mor. Det finns en far som skapade mig från början.125

00:12:50,360 -> 00:12:55,820

Som är grundaren, med sin faderliga kraft, som skapade ett barn.126

00:12:56,060 -> 00:12:59,500

Barnet kommer inte att upptäcka detta förrän gradvis.

127

00:12:59,640 -> 00:13:02,800

Hur förkroppsligar fadern det symboliska?128

00:13:02,880 -> 00:13:13,640

Ah, det är svårt det här. Det är åtkomsten till abstraktionen, till distansen.


129

00:13:13,800 -> 00:13:17,400

Man måste ju tala när man inte längre är hoplimmad.


130

00:13:17,440 -> 00:13:22,020

Han kommer och ingriper, mellan modern och barnet.


131

00:13:22,140 -> 00:13:25,960

Att prata med den andre betyder att man inte längre sammanblandas med den andre, jag menar-132

00:13:26,060 -> 00:13:29,880

-så länge man inte är separerad, så länge man är sammanblandad, fusionerad med den andre-


133

00:13:29,960 -> 00:13:33,540

-vilket just är autistiska barns problem, för vilka den andre förresten inte existerar-

134

00:13:33,700 -> 00:13:39,040

-men när den andre börjar komma fram är de ännu på ett så patologiskt avstånd att de inte kan tala med den andre.135

00:13:39,060 -> 00:13:42,960

Man säger att mödrar till autistiska barn inte lyckas fånga deras blick?


136

00:13:43,020 -> 00:13:48,100

Javisst, de är inte alls i relationen, de har stannat i ett ägg.

137

00:13:48,140 -> 00:13:51,020

De flyr modern eftersom de är fusionerade med henne?138

00:13:51,100 -> 00:13:53,420

De har inte lyft alls.


139

00:13:53,520 -> 00:13:58,360

Vad jag säger är att de blev kvar i ägget, i livmodern.140

00:13:58,380 -> 00:14:01,300

De har stannat därinne, varför skulle de titta eller tala?141

00:14:01,360 -> 00:14:05,440

Man kan inte tänka på den andre, inte prata med den andre, om man inte har skaffat sig perspektiv.142

00:14:05,480 -> 00:14:11,880

Så länge som man fortfarande är inkluderad, penetrerad med varandra, fusionerad med den andre-


143

00:14:11,980 -> 00:14:15,260

-kan man varken tänka på eller tala till den andre. Det är nästan en truism.


144

00:14:15,440 -> 00:14:21,000

Om språket berör oss genom hela vårt liv på denna punkt, och psykoanalysen går genom språket-145

00:14:21,040 -> 00:14:25,220

-så talar språket inte om något annat än separation.146

00:14:25,340 -> 00:14:30,160

Detta är en syn... En mycket, mycket...147

00:14:30,220 -> 00:14:32,100

Det är en syn på utveckling-


148

00:14:32,160 -> 00:14:37,040

-som är extremt specifik för den psykoanalytiska synen på saker och ting.

149

00:14:43,220 -> 00:14:45,980

Konkret var det att när vi tilltalade honom så tittade han inte på oss-150

00:14:46,140 -> 00:14:48,120

-han svarade inte, helt enkelt.151

00:14:48,180 -> 00:14:52,720

Han talade inte, lekte inte med andra barn, inga intressen-152

00:14:52,800 -> 00:14:54,860

-han lekte inte med andra barn, beblandade sig inte.153

00:14:54,900 -> 00:14:56,480

Försenad att börja gå.

 

154

00:14:56,520 -> 00:15:00,720

Det var Guillaume vid 18 månader, två år, två och ett halvt till och med.155

00:15:00,800 -> 00:15:04,060

Och han radade upp alla saker. Vattenflaskor, cigarettpaket-156

00:15:04,180 -> 00:15:05,820

-han radade upp allt.157

00:15:05,860 -> 00:15:09,360

Han lekte med lamporna, "dag - natt - dag - natt ». Det var ganska trevligt.

158

00:15:09,440 -> 00:15:13,820

Alltså en hel del stereotypier. Mycket svårt för alla förändringar, faktiskt.

159

00:15:13,880 -> 00:15:17,560

Om vi bytte väg för att gå någonstans kunde det bli ett utbrott.160

00:15:17,620 -> 00:15:23,520

Om vi passerade nära en plats han gillade utan att stanna. Då blev det också utbrott.


161

00:15:23,680 -> 00:15:27,080

Om man prasslade med ett godispapper kom han springande.162

00:15:27,140 -> 00:15:31,000

Men om man ropade « Guillaume ! » på tre meters avstånd, då vände han sig inte om.163

00:15:31,060 -> 00:15:35,420

Så det är sant att det fanns ganska viktiga tecken.164

00:15:43,160 -> 00:15:48,200

Psyket utvecklas inte oberoende av hjärnan. Det vandrar inte helt ensamt i tomheten.

165

00:15:48,380 -> 00:15:53,660

Om man å ena sidan har ett normalt barn med en välfungerande hjärna-166

00:15:53,760 -> 00:15:58,140

-och å andra sidan ett autistiskt barn med en hjärna som inte fungerar bra-167

00:15:58,200 -> 00:16:03,700

-gör inte detta en fundamental skillnad i dess förmåga att kommunicera med yttervärlden?168

00:16:03,760 -> 00:16:11,480

Detta sätt att utforma orsaken till autism är mycket förminskande.169

00:16:11,560 -> 00:16:17,120

Det vi kan konstatera när vi tar hand om autistiska barn-

170

00:16:17,240 -> 00:16:22,880

-är just att de är sjuka av språket.


171

00:16:23,040 -> 00:16:29,940

Att autismen är ett sätt att försvara sig, mot-172

00:16:30,100 -> 00:16:31,800

-mot språket.173

00:16:37,840 -> 00:16:40,500

Vad kände du när du insåg att Guillaume var autist?174

00:16:40,540 -> 00:16:43,820

Ett klubbslag i huvudet. Enormt.


175

00:16:43,900 -> 00:16:50,160

Det var "Vad händer med oss? Vad händer med honom? Vad är det? Varför?”

176

00:16:50,460 -> 00:16:59,000

Man ställer sig verkligen alla dessa frågor, går igenom faser av rädsla, ilska, skuld.


177

00:16:59,160 -> 00:17:03,960

Man går igenom alla dessa faser, alltså. Och sedan sätter man fart och går framåt.178

00:17:04,080 -> 00:17:07,640

Man säger sig att det är meningslöst att tycka synd om sig själv, man ska hitta det som behövs för att hjälpa honom.


179

00:17:07,780 -> 00:17:14,080

För att hjälpa honom att växa upp på rätt sätt. På bästa möjliga sätt. Integreras med andra.180

00:17:14,120 -> 00:17:17,320

Så då tog vi alla stegen med föreningar-

181

00:17:17,340 -> 00:17:26,200

-och fick veta att det fanns pedagogiska metoder för att lära dem att kommunicera, utvecklas och minska sin ångest.182

00:17:26,260 -> 00:17:28,640

Att öppna sig för världen, helt enkelt.

183

00:17:28,840 -> 00:17:30,060

Är det metoden PECS?184

00:17:30,100 -> 00:17:32,200

PECS, ja. Och den har fungerat mycket bra med Guillaume.185

00:17:32,300 -> 00:17:36,160

Konkret innebär det att kommunicera med bilder?
186

00:17:36,220 -> 00:17:40,340

Ja, absolut. För att be mig om ett glas vatten – jag började med ett kort-

187

00:17:40,520 -> 00:17:43,540

-därför att han spottade vatten på marken.188

00:17:43,740 -> 00:17:46,400

Och jag sa okej, jag börjar direkt med det-189

00:17:46,560 -> 00:17:49,160

-han kommer att göra en lek av det, menjag försöker ändå-

190

00:17:49,300 -> 00:17:53,820

-för att be mig om vatten lärde jag honom att ge mig kortet.Så fort han gav mig kortet fick han vatten.191

00:17:54,000 -> 00:17:57,520

Och efter två-tre gånger förstod han att han behövde ge mig kortet.192

00:17:57,600 -> 00:18:03,220

Så gick det med vatten i början. Sedan fortsatte det med mat och massor av andra saker.193

00:18:03,340 -> 00:18:10,000

Och efter hur lång tid? Efter två eller tre månader med PECS började han säga sina första ord.194

00:18:10,080 -> 00:18:13,920

Och efter sex månader använde han inte längre PECS, därför att han pratade i meningar.


195

00:18:14,140 -> 00:18:15,200

Vid vilken ålder?

196

00:18:15,280 -> 00:18:21,920

Han var nästan fyra år. Så det var mycket gynnsamt för honom.197

00:18:22,000 -> 00:18:28,080

Hans språk utvecklades väldigt snabbt med PECS. En fantastisk seger det också.198

00:18:28,140 -> 00:18:29,520

Ja.


199

00:18:29,620 -> 00:18:33,240

Det första "Mamma " - man faller till marken!200

00:18:37,640 -> 00:18:44,340

Den österrikisk-amerikanske psykoanalytikern Bruno Bettelheim var föregångaren till den psykoanalytiska behandlingen av autism.


201

00:18:44,520 -> 00:18:48,380

Bettelheim jämförde autistiska barn med fångar i nazisternas koncentrationsläger-

202

00:18:48,440 -> 00:18:53,700

-som gungade fram och tillbaka, bestörta av skräck, i väntan på en nära förestående död.203

00:18:53,860 -> 00:19:02,620

Resonerande genom analogi, var han övertygad om att autisterna var offer för bödelföräldrar. Iskalla mödrar som hade önskat sitt barns död.204

00:19:04,140 -> 00:19:10,320

Bettelheims arbete har i stor utsträckning ifrågasatts i USA sedan mer än trettio år. Men hur är det i Frankrike?

205

00:19:10,480 -> 00:19:16,340

Bruno Bettelheim är ett offer för samtidshistoriens orättvisa.206

00:19:16,380 -> 00:19:26,660

Han gjorde ett arbete under en epok då ingen, det måste sägas, intresserade sig för autister. Ett helt exemplariskt pionjärarbete.

207

00:19:26,820 -> 00:19:34,680

Han intresserade sig för autister, därför att han själv kom från en erfarenhet av artificiell brist, i koncentrationslägren.

208

00:19:34,840 -> 00:19:40,500

Han kom till denna autistiska planet och sade till sig själv att ”Här finns barn som kanske har lidit av brister-209

00:19:40,640 -> 00:19:47,900

-som liknar min egen erfarenhet. Jag ska försöka behandla dem utifrån den här hypotesen”.


210

00:19:47,980 -> 00:19:51,120

Det vill säga genom att separera dem från föräldrarna.211

00:19:51,280 -> 00:19:53,140

Det fanns inget band alls.


212

00:19:53,300 -> 00:19:58,260

Mödrar som har så få band, både under graviditeten och efteråt-213

00:19:58,320 -> 00:20:01,240

-finns det inget band alls, och barnet är övergivet.

214

00:20:01,260 -> 00:20:04,180

Man frågar sig hur det ens har kunnat bli till, men det har ändå avlats.

215

00:20:04,240 -> 00:20:10,840

Det är helt och hållet i ett tomrum, graviditeten är bara organisk. Barnet existerar inte som en person.216

00:20:10,940 -> 00:20:17,320

Det är helt i det relationella tomrummet, vilket ger det Bruno Bettelheim säger, ja naturligtvis.

217

00:20:17,420 -> 00:20:22,920

Nej, nej, Bruno Bettelheim har sagt mycket mer än detta. Det här är karikatyren.

218

00:20:23,020 -> 00:20:27,440

Jag säger inte detta till dig, utan till de som...219

00:20:27,520 -> 00:20:34,540

Det gäller förresten inte bara mödrar. Det handlar också om faderns plats i moderns begär.220

00:20:34,600 -> 00:20:42,180

Och det rör sig om en viss mängd data-221

00:20:42,320 -> 00:20:46,600

-inte bara de medfödda.222

00:20:46,660 -> 00:20:55,940

Och bandet som skapats, eller den dödslängtan som en sådan mamma faktiskt kan ha för detta nyfödda barn-

223

00:20:55,960 -> 00:21:05,160

-men alla mödrar som har en dödslängtan för sina barn, alla dessa begär kommer ändå inte göra deras barn psykotiska!
224

00:21:33,920 -> 00:21:38,640

Mot slutet av sextiotalet börjar psykoanalysen avta lite överallt i världen-

225

00:21:38,780 -> 00:21:44,100

-men den får ett fenomenalt uppsving i Frankrike, under inflytande av en ambitiös och karismatisk psykiater.

226

00:21:44,240 -> 00:21:49,820

För Jacques Lacan är psykotiska och autistiska barn offer för alienation från en psykogen mor-227

00:21:49,960 -> 00:21:57,860

-en kvinna som vägrar att överge sin graviditet, därför att hon inte kan skiljas från ett barn som är ett substitut för en penis hon inte föddes med.


228

00:21:58,060 -> 00:22:01,540

I början tror barnet att han är moderns fallos-229

00:22:01,660 -> 00:22:05,100

-det vill säga att han är detta objekt som skulle ge allt-

230

00:22:05,160 -> 00:22:08,060

-uppfylla modern, få henne att njuta fullständigt.231

00:22:08,200 -> 00:22:10,900

Autismen är alltså den moderliga fusionen?232

00:22:11,040 -> 00:22:13,360

Vänta, det finns alla möjliga teorier.


233

00:22:13,420 -> 00:22:17,640

För min del är det antingen fusion eller fullständigt övergivande och tomrum.234

00:22:17,700 -> 00:22:20,420

Antingen det ena eller det andra, de två polerna. Det är inte samma sak.235

00:22:21,140 -> 00:22:27,180

När de är helt och hållet i ett tomrum... Men vad jag möter här, på mottagningen,är snarare en fusion.


236

00:22:27,220 -> 00:22:29,880

De fullständiga övergivandena ser jag inte. De institutionaliseras.

237

00:22:30,040 -> 00:22:34,180

Bruno Bettelheim säger att autister är offer för alltför kalla mödrar. Och å andra sidan-


238

00:22:34,340 -> 00:22:39,940

-har vi Jacques Lacan som teoretiserar psykos och autismvia moderlig fusion-
239

00:22:40,100 -> 00:22:43,520

-med en sorts kvasi-incestuös relation mellan modern och barnet?240

00:22:43,640 -> 00:22:45,140

Ja, det stämmer.241

00:22:45,240 -> 00:22:47,840

Så å andra sidan har man en för varm mor?

242

00:22:47,900 -> 00:22:53,420

Ja, för varm eller för kall går inte. Det behövs en - som Winnicott säger – tillräckligt bra mor.243

00:22:53,500 -> 00:22:59,820

Varken för bra, för varm eller för tom. Om det inte finns någonting, ingen relation, kommer det inte att ge något.244

00:22:59,980 -> 00:23:05,120

Hur förklara att två attityder, två helt motsatta beteenden, kan ge samma resultat?245

00:23:05,260 -> 00:23:09,900

Det är olika mekanismer, vårt jobb är att hitta mellanläget.246

00:23:10,660 -> 00:23:15,740

Den engelske pediatrikern Donald Winnicott myntade begreppet "tillräckligt bra mor"-

247

00:23:15,880 -> 00:23:20,040

-enligt vilket en mor som vill göra för mycket gott är giftig för sitt barn.

248

00:23:20,220 -> 00:23:25,100

Han påstår att moderskapet skulle föra mödrar och spädbarn genom en fas av tillfällig galenskap.249

00:23:25,200 -> 00:23:27,740

En prototyp för alla framtida psykiska störningar.250

00:23:27,900 -> 00:23:34,540

Omedvetet gör du så här med mig, med dina ben!251

00:23:34,600 -> 00:23:39,700

Med Winnicott är cirkeln alltså sluten. Moderskapet är psykogent av naturen.

252

00:23:44,760 -> 00:23:47,080

Håller ni med om begreppet moderlig galenskap?253

00:23:47,120 -> 00:23:52,320

Att varje kvinna, varje mor de första månaderna efter förlossningen genomgår-

254

00:23:52,380 -> 00:23:56,820

-en fas av galenskap som kan bli problematisk för barnet om den förlängs?255

00:23:56,880 -> 00:24:00,420

Ja, ja, men termen moderlig galenskap stör mig inte alls.256

00:24:00,560 -> 00:24:05,440

Ni är psykiater. ”Galenskap” har väl ändå många ganska negativa konnotationer?257

00:24:05,560 -> 00:24:07,080

Inte för mig.258

00:24:07,760 -> 00:24:13,220

Det finns ett begrepp som man familjärt kallar den ”första tidens moderliga galenskap”.259

00:24:13,240 -> 00:24:18,260

Det vill säga att det finns en given tidpunkt när mamman är så pass nöjd med att ha sin unge-260

00:24:18,300 -> 00:24:23,760

-att hon blir ett med ungen och det inte kommer på fråga att någon annan skulle komma emellan.


261

00:24:23,880 -> 00:24:26,200

Varför kalla det galenskap förresten?262

00:24:26,360 -> 00:24:35,280

Därför att det finns en idé om en slags helhet, som ger en slags allsmäktighet.263

00:24:35,320 -> 00:24:41,280

Att när man har gjort något sådant blir man allsmäktig. Ingenting kan drabba er, etc.264

00:24:41,460 -> 00:24:49,600

Ni vet att galenskapen, det är den första månaden i livet. Men vi har alla varit galna, va, och sedan eller nästan…


265

00:24:49,800 -> 00:24:59,420

Varför kalla denna instinkt - denna relation, denna moderns utomspråkliga förmåga att dechiffrera och förstå sitt barns beteende utanför språket - varför kalla den galenskap?266

00:25:00,920 -> 00:25:05,020

Jo, för om man stannade där skulle barnet gå in i galenskapen.267

00:25:05,180 -> 00:25:10,160

Galenskapen är just det du nyss frågade om autismen, de har stannat där.268

00:25:10,380 -> 00:25:17,620

Den moderliga galenskapen, är den ett stort hinder för uppkomsten av språket?Formulerat på detta sätt, ja naturligtvis!269

00:25:17,780 -> 00:25:23,720

Modern ligger nära naturen. Och från det hållet är hon djur, om ni vill.


270

00:25:23,780 -> 00:25:28,320

Medan fadern var den som grundade kulturen åt henne.271

00:25:28,480 -> 00:25:35,020

Vilket förresten fick Claude Lévi-Strauss att uttala denna magnifika definition när han talar om paret-272

00:25:35,160 -> 00:25:39,220

-att det är den ”dramatiska föreningen av natur och kultur”. Okej?273

00:25:39,380 -> 00:25:51,360

När lagen stödjer kulturen och säger att det finns en far, säger den att vi är i kulturen. Återgången till naturen får inte ske.274

00:25:56,680 -> 00:25:59,560

Vi hade avböjt att han skulle gå psykoterapi i grupp.275

00:25:59,720 -> 00:26:03,560

Och plötsligt satte de honom i individuell terapi.276

00:26:03,700 -> 00:26:07,440

Vi hade alltså glömt precisera att det var båda två vi avböjde.277

00:26:07,580 -> 00:26:09,460

Och då fick vi ett utlåtande-278

00:26:09,520 -> 00:26:16,520

-som gjordes i samband med interventionen kring Guillaumeoch vi hamnade i chock.279

00:26:16,660 -> 00:26:25,040

Det var helt vansinniga grejer. Sexuell fobi. Att han kondenserades.280

00:26:25,100 -> 00:26:29,420

Svindlande termer. Och det skrämde oss.281

00:26:29,560 -> 00:26:33,360

Så vi träffade psykoterapeuten och avbröt omedelbart.282

00:26:33,500 -> 00:26:40,260

Man hade satt in Guillaumes namn i Lacans text. I stort sett var det så. Det är skrämmande.283

00:26:40,340 -> 00:26:43,360

Och det liknade inte Guillaume.284

00:26:43,400 -> 00:26:46,860

Vad gäller spegeln, så var han ”rädd för sin egen spegelbild”-285

00:26:46,940 -> 00:26:51,080

-trots att han varje dag passerade den utan problem.


286

00:26:51,120 -> 00:26:53,000

Jag tror att han lekte.287

00:26:53,080 -> 00:26:57,300

Han hade en stereotypi, han lade sig på marken och låtsades vara ett löv.

288

00:26:57,440 -> 00:27:02,000

Så hon hittade på fantasier: mjuk kropp på ett hårt golv...289

00:27:02,160 -> 00:27:07,160

Ja, lägga sin mjuka på det hårda. Ärligt talat...!290

00:27:07,320 -> 00:27:14,400

För kall mor, för varm mor, för bra eller inte tillräckligt bra mor. Dödlig mor, fusionerande mor, av naturen giftig mor...291

00:27:14,440 -> 00:27:19,160

Se upp, det blir oljud! Jag säger till direkt!292

00:27:21,380 -> 00:27:24,680

Stor kram. Han hörde oljud.293

00:27:24,780 -> 00:27:26,180

Är han rädd?294

00:27:26,220 -> 00:27:28,580

Jag tror det. Hörde du ett högt ljud?295

00:27:28,720 -> 00:27:31,820

Det återstod dock ett sista steg att passera. Under kartläggningens gång-

 

296

00:27:32,040 -> 00:27:36,140

-hade flera psykoanalytiker påstått att autismen var följden av en moderlig incest.297

00:27:36,300 -> 00:27:41,880

Den faderliga funktionen är att ingripa på två sätt.298

00:27:41,940 -> 00:27:46,820

Dels för att säga nej till fusionen mellan modern och barnet.299

00:27:46,960 -> 00:27:49,440

Fadern är den som förbjuder modern.300

00:27:49,580 -> 00:27:51,400

Som förbjuder sexuellt? Är det så?301

00:27:51,460 -> 00:27:53,620

Som förbjuder moderns njutning, det vill säga-302

00:27:53,760 -> 00:27:59,920

-i sin tvetydighet. Som både förbjuder att barnet njuter enbart av modern-303

00:28:00,060 -> 00:28:02,260

-och att modern njuter uteslutande av barnet.

304

00:28:02,440 -> 00:28:05,680

Vid ett barns födelse finns det ju en smekmånad.305

00:28:05,740 -> 00:28:09,460

Ibland är det inte så mycket smekmånad, det kan vara dramatiskt.306

00:28:09,580 -> 00:28:13,700

Men det finns en smekmånad, en fusion, en extraordinär-307

00:28:13,800 -> 00:28:18,600

-när ni säger enhet, naturligtvis finns denna fusion.308

00:28:18,760 -> 00:28:21,940

Men samtidigt en stor njutning tillsammans.309

00:28:22,100 -> 00:28:26,080

Det finns, kan man säga-310

00:28:26,220 -> 00:28:30,260

-ingen skillnad mellan könen men en stor erotisk njutning tillsammans.311

00:28:30,460 -> 00:28:37,300

Att en mor tar hand om sitt barn som en människa och ser barnet som en människa, är inte det sexuellt?312

00:28:37,440 -> 00:28:46,420

Jo, därför att i början är sexualiteten inte på det sätt som vuxna uppfattar den, som genital sexualitet.313

00:28:46,560 -> 00:28:52,280

Det är allt som för Freud - eftersom det är han som framställde teorin om detta-314

00:28:52,320 -> 00:28:57,260

-ska bli de delar av kroppen som kommer att ge barnet njutning.315

00:28:57,340 -> 00:29:03,780

Så barnets kropp och moderns kropp är där i en tät förening-316

00:29:03,840 -> 00:29:07,260

-och spädbarnet som kommer till världen vet inte att han är skild från moderns kropp.317

00:29:07,420 -> 00:29:13,500

Han tänker sig - vi tillskriver honom detta - att vara ett med sin mor.318

00:29:13,640 -> 00:29:17,020

Så det är ett separationsarbete mellan kropparna.319

00:29:17,060 -> 00:29:26,380

Och njutningen som barnet kommer att få i relation till den andre, i första hand modern-320

00:29:26,460 -> 00:29:34,340

-kommer att 1 ) ske en mot en och 2 ) ha samband med olika kroppsöppningar.321

00:29:34,520 -> 00:29:42,520

Det finns psykoanalytiker som, för mycket länge sedan, talade om något som de kallade ”älskarinnans censur”.322

00:29:42,700 -> 00:29:52,060

Det betyder något mycket enkelt, att när modern håller på att byta på spädbarnet och så helt plötsligt-323

00:29:52,200 -> 00:30:02,660

-njuter lite för mycket för sin egen smak i beröringen med barnet. Och säger ”Men oj, det är konstigt, inte logiskt. Där behandlar jag honom inte som...”324

00:30:02,780 -> 00:30:04,160

En incestuös grej?325

00:30:04,240 -> 00:30:07,200

En lite incestuös grej. Vad händer?326

00:30:07,320 -> 00:30:13,620

Jo, hon kommer att tänka på mannen som hon har avlat barnet med. Med andra ord sin älskare.327

00:30:13,660 -> 00:30:21,980

Och plötsligt kommer det att skapa ett avstånd mellan henne och spädbarnet. Det är vad man kallar ”älskarinnans censur”.328

00:30:22,040 -> 00:30:25,780

Hon måste ha en man i huvudet för att inte få en incestuös relation till sitt barn?

329

00:30:25,820 -> 00:30:29,240

Det är inte att hon måste. Det går inte att undvika!330

00:30:29,500 -> 00:30:33,500

I den moderliga omsorgen kan modern mycket väl hetsa upp en liten pojkes penis.331

00:30:33,600 -> 00:30:37,160

Jag menar, småpojkarna avhåller sig inte.332

00:30:37,260 -> 00:30:45,200

Det finns många små pojkar som när de byts på, när de blir tvättade av modern, så reagerar den lilla penisen.333

00:30:45,340 -> 00:30:55,000

Fadern är där för att säga det förbjudna och samtidigt skydda barnet.334

00:30:55,080 -> 00:30:58,580

Det vill säga skydda barnet från moderns incestuösa begär.335

00:30:58,720 -> 00:31:01,400

Har alla mödrar incestuösa begär gentemot sitt barn?


336

00:31:01,440 -> 00:31:04,900

O ja! Oavsett om de är medvetna om dem eller ej. Ja.337

00:31:05,600 -> 00:31:08,660

Varifrån har ni fått denna övertygelse?338

00:31:09,120 -> 00:31:14,020

Från psykoanalytiska skrifter. Jag menar lusten är inte förbjudet.


339

00:31:14,100 -> 00:31:16,240

Det är dess förverkligande som är det.

340

00:31:16,400 -> 00:31:20,720

Men att en mors kärlek till sitt barn är ett incestuöst begär, det är....341

00:31:20,860 -> 00:31:30,220

Jo, därför att hon redan har svårt att skiljas från sitt barn som har fötts-342

00:31:30,320 -> 00:31:36,380

-där finns en enhet som sker, så att om barnets far-343

00:31:36,460 -> 00:31:40,840

-eller den som upptar denna plats, inte nödvändigtvis föräldern-344

00:31:40,920 -> 00:31:46,540

-inte talar om för modern att njutningen sker dem emellan-345

00:31:46,660 -> 00:31:55,380

-inte påminner om sitt begär till modern och njutningen hon kommer att kunna få med hjälp av denna lust, som sammanbinder de två-346

00:31:55,440 -> 00:32:01,940

-kommer modern njuta av att smeka sitt barn, att kunna ha det mot kroppen hela dagen-347

00:32:01,980 -> 00:32:04,320

-vad vet jag egentligen, och kommer att njuta...348

00:32:04,380 -> 00:32:09,100

Och för att påminna om din tidigare fråga, är det så att kroppen-

349

00:32:09,200 -> 00:32:14,980

-och sexualiteten, i den mån den har med kroppslig njutning att göra -

350

00:32:15,040 -> 00:32:21,840

och som återtas av språket, från början är närvarande i psykoanalytikernas frågor.351

00:32:22,080 -> 00:32:26,180

Varför är det i så fall oftast män som begår incest?


352

00:32:26,220 -> 00:32:35,140

Först måste jag påpeka en sak: att incest mellan far och dotter är oändligt mycket vanligare än mellan mor och son.353

00:32:35,180 -> 00:32:39,360

Och varför finns det ingen, eller inte mer av, incest mor-son?354

00:32:39,440 -> 00:32:45,320

Av en enkel anledning: att moderns attityd mot barn, oavsett om de är pojkar eller flickor-355

00:32:45,380 -> 00:32:49,920

-spontant är av incestuös karaktär.356

00:32:50,100 -> 00:32:53,540

Varje mors dröm är att hennes barn inte ska sakna någonting.

357

00:32:53,600 -> 00:32:58,160

Den moderliga tendensen mot barnet är en incestuös tendens.358

00:32:58,240 -> 00:33:04,020

Så hon behöver inte gå till handling.359

00:33:04,080 -> 00:33:07,340

Det finns redan tillräckligt med saker i hennes attityd. Hon går inte till handling.360

00:33:07,420 -> 00:33:10,840

Faderlig incest gör inte så mycket skada.

361

00:33:10,900 -> 00:33:13,080

Det gör flickorna lite debila.362

00:33:13,140 -> 00:33:18,180

Men moderns incest skapar psykos. Det vill säga galenskap.363

00:33:18,220 -> 00:33:25,860

Det kan inte finnas en moderlig incest, av en pojke med sin mor, utan en enorm psykisk störning. Det är inte möjligt.364

00:33:25,920 -> 00:33:28,760

Just på grund av denna berömda barriär.365

00:33:28,820 -> 00:33:31,560

Men flickan med fadern. Hon kom inte ur fadern.366

00:33:31,620 -> 00:33:34,060

Hon har inte varit i faderns mage.367

00:33:34,140 -> 00:33:38,380

Så det är en sekundär incest, skulle jag säga.368

00:33:38,440 -> 00:33:41,940

Medan den primära incesten, den verkliga, det är modern.369

00:33:42,000 -> 00:33:43,720

Det är att tränga in i modern.370

00:33:43,760 -> 00:33:47,920

Och pojkar som penetrerar sin mor, de är psykotiska.

371

00:33:47,980 -> 00:33:49,700

Men inte flickor.372

00:33:49,760 -> 00:33:56,680

Flickorna kan - vi har stor erfarenhet av flickor med faderlig incest - klara sig inte alltför dåligt.373

00:33:56,760 -> 00:34:00,860

Tja, man kan inte säga att det går så väldigt bra. Somliga mår mycket dåligt.374

00:34:00,980 -> 00:34:05,700

Det finns de som mår mindre dåligt. Och så de som klarar sig… på annat sätt.375

00:34:05,760 -> 00:34:11,180

Som jag sa, lite debila. Men det är… mycket annorlunda.376

00:34:32,240 -> 00:34:35,140

För psykoanalytikerna är fadern också skyldig.


377

00:34:35,200 -> 00:34:37,200

Skyldig till att vara frånvarande eller transparent.


378

00:34:37,280 -> 00:34:39,300

Skyldig till att vara undergiven sin fru.
379

00:34:39,400 -> 00:34:43,420

Skyldig till att inte ha kunnat ingripa mellan barnet och ”trollmodern”.380

00:34:47,120 -> 00:34:50,160

Han har inte kunnat! Ofta, vet ni hur många gånger-381

00:34:50,280 -> 00:34:54,200

-man ser fäder som skulle ha velat. Och det är det man kallar utestängning.

382

00:34:54,240 -> 00:34:56,000

Utestängning av faderns namn.383

00:34:56,060 -> 00:34:57,480

Vad innebär det?384

00:34:57,600 -> 00:34:59,700

Bra fråga! Det innebär att fadern enkelt uttryckt-385

00:34:59,760 -> 00:35:08,220

-har gjort barnet, men att han inte finns. Man förnekar hans existens.386

00:35:08,260 -> 00:35:09,900

Mamman förnekar hans existens?

387

00:35:09,980 -> 00:35:13,960

Förnekar hans funktion, hans existens, det är bara hon och barnet som räknas.388

00:35:14,080 -> 00:35:15,500

Fadern existerar inte.

389

00:35:15,520 -> 00:35:20,260

Han är kanske där för att bidra med lite pengar. Han är där som en statist.
390

00:35:20,280 -> 00:35:25,260

Han har inte en makes funktion, älskad, uppskattad när han talar.391

00:35:25,400 -> 00:35:31,020

När modern uppskattar faderns tal, upptäcker barnet talet.392

00:35:31,600 -> 00:35:34,620

Om barnet inte pratar, är det för att modern misskrediterar faderns talförmåga?

393

00:35:34,660 -> 00:35:40,700

Det finns inte många av dem här. Det var mest på psykiatriskt sjukhus som jag hade de svåra autisterna.
394

00:35:40,740 -> 00:35:45,600

I grund och botten är faderns funktion symbolisk.395

00:35:45,640 -> 00:35:53,640

Och ibland bär den riktiga fadern inte denna symboliska funktion.396

00:35:53,720 -> 00:35:58,180

Han kan vara helt förtjusande och snäll, men icke desto mindre-


397

00:35:58,260 -> 00:36:04,200

-ställs barnet inför en symbolisk brist på den faderliga funktionen.398

00:36:04,280 -> 00:36:13,960

Eller så har han ingen plats. Och då finns han bara i våldet. Eller så är han själv våldsam.399

00:36:14,120 -> 00:36:22,040

Ibland inser man att han är våldsam för att kunna existera. Och att han slår in dörrarna på något sätt, när man inte öppnar dem för honom!400

00:36:22,200 -> 00:36:28,160

När man talar om faderlig funktion talar man om något som orienterar i livet.401

00:36:28,220 -> 00:36:32,700

Det är som en sorts motorväg, en kompass.


402

00:36:32,720 -> 00:36:42,980

Varför skulle inte modern, i egenskap av kvinna, kunna ge barnet en grundval? Även utlämnad åt sig själv?

403

00:36:43,020 -> 00:36:47,680

Det finns mödrar som väl kan överföra en faderlig funktion.404

00:36:47,720 -> 00:36:53,520

Men varför är det inte en moderlig funktion? Varför är det inte en moderlig symbolik? Varför ge den ett kön?405

00:36:53,660 -> 00:36:58,040

Moderns lag är en nyckfullhetens lag.406

00:36:58,260 -> 00:37:09,580

År 1984 visade en biolog något ganska extraordinärt: att moderkakan är av exklusivt faderligt ursprung.


407

00:37:09,760 -> 00:37:15,540

Det vill säga att den är under kontroll av gener som bärs av spermier.

408

00:37:17,080 -> 00:37:25,400

Med andra ord är det moderkakan som hindrar mamman från att förinta sitt barn, och ett barn från att döda sin mor.409

00:37:25,540 -> 00:37:28,020

Som tillåter modern att nära sitt barn.410

00:37:28,140 -> 00:37:33,540

Ja, som tillåter, som passerar och filtrerar allt närande som mamman kan bidra med.

411

00:37:33,560 -> 00:37:39,600

Med andra ord är den ett reglerande element mellan dem. Den är ett mellanläge, denna placenta.


412

00:37:39,680 -> 00:37:46,960

Det vill säga att i grund och botten känns det som att faderns attityd inom beslut som han fattar-


413

00:37:47,100 -> 00:37:51,100

-om detta patriarkat som han inrättar, om denna manliga dominans etc-414

00:37:51,120 -> 00:37:59,840

-alltid har varit ett empiriskt sökande efter denna funktion hos moderkakan-415

00:37:59,940 -> 00:38:05,280

-som möjliggör för varje barn att komma till världen utan att dödas.416

00:38:06,340 -> 00:38:14,940

När han var yngre, eftersom han hade fått diagnosen svår autism, utgick vi från tanken på IME (Institut Médico-Educatif).

417

00:38:15,020 -> 00:38:21,100

IME Avranches, som ändå har ett gott rykte när det gäller autism.418

00:38:21,180 -> 00:38:24,360

Och sedan gradvis med tiden har han faktiskt inte satt sin fot där, för att det gick superbra i skolan.419

00:38:24,380 -> 00:38:32,220

Han utvecklades bra. Språket utvecklades jättebra. Han har mycket goda kunskaper, bland annat i matte.420

00:38:32,360 -> 00:38:36,000

Och nu har han faktiskt kommit till sexan.
421
00:38:36,040 -> 00:38:37,500

Är han i skolan på heltid?422

00:38:37,540 -> 00:38:39,160

Heltid, vanliga sexan.423

00:38:39,180 -> 00:38:41,880

Med svårigheter förstås, de finns.

424

00:38:41,940 -> 00:38:46,340

Han har en assistent som följer med honom i klassen-425

00:38:46,400 -> 00:38:51,140

-men som helhet går det riktigt bra. Och dessutom har du superresultat.426

00:38:51,260 -> 00:38:52,480

Ja.427

00:38:52,500 -> 00:38:54,320

Japp!428

00:38:54,440 -> 00:38:57,940

Det som skiljer honom från andra elever är på rasterna.429

00:38:58,000 -> 00:39:03,200

Då har han stereotypier, leker ibland sådant som tonåringar inte längre leker.430

00:39:03,240 -> 00:39:07,260

Han knuffas eller skriker lite. Han tycker mycket om Mario Kart.431

00:39:07,280 -> 00:39:11,700

Han leker Mario Kart på skolgården, så de andra barnen är lite...432

00:39:11,740 -> 00:39:19,000

Men de har blivit informerade. Högstadiet har varit toppen, de andra barnen känner redan Guillaume.433

00:39:19,020 -> 00:39:20,300

Är djuren rädda?

434

00:39:20,440 -> 00:39:25,840

De berättade för eleverna i hans klass, så det fungerar bra.435

00:39:25,860 -> 00:39:27,220

Vilket är ditt favoritämne?436

00:39:27,240 -> 00:39:28,140

Matte.437

00:39:28,180 -> 00:39:29,500

Varför gillar du matte ?438

00:39:29,560 -> 00:39:31,540

För att det är lätt.439

00:39:31,680 -> 00:39:38,520

Sedan Bruno Bettelheim är den stora psykoanalytiska principen för behandling av autism att separera barnen från sina föräldrar.440

00:39:38,600 -> 00:39:44,420

Föräldrar som ibland utsätts för påtryckningar att gå i terapi, eftersom de anses vara problemets källa.441

00:39:44,480 -> 00:39:48,220

Ännu idag i Frankrike och Belgien är ett visst antal psykiatriska institutioner-442

00:39:48,280 -> 00:39:53,460

-otillgängliga för familjerna, som inte hålls informerade om vad som händer där.443

00:39:53,540 -> 00:39:57,260

Av vad består den psykoanalytiska behandlingen av autistiska barn?

444

00:39:57,440 -> 00:40:05,480

Låt oss säga att när man tar emot ett autistiskt barn så utövar man en psykoanalys som är ett rent påhitt.445

00:40:05,580 -> 00:40:13,640

Man befinner sig mittemot en människa som oftast saknar språk.446

00:40:13,760 -> 00:40:22,200

Alltså, jag har snarare en låt oss säga observerande attityd.447

00:40:22,260 -> 00:40:27,360

Det vill säga med ett autistiskt barn gör jag mycket lite.448

00:40:27,440 -> 00:40:32,080

Mycket lite vad betyder det? Att jag sätter mig ner-


449

00:40:32,240 -> 00:40:34,640

-bredvid honom-
450

00:40:34,740 -> 00:40:37,520

-och väntar på att något ska hända.451

00:40:37,600 -> 00:40:42,200

Och jag glömmer, jag försöker glömma allt.452

00:40:42,240 -> 00:40:48,500

Jag glömmer tiden, glömmer att det är ont om tid för att han ska förvärva språket.Jag glömmer allt.453

00:40:48,640 -> 00:40:53,520

Därför att jag säger mig att från och med det ögonblick då jag är i den här typen av tyngdlöshet-454

00:40:53,540 -> 00:40:57,780

-kan något hända som jag inte kan förutse.455

00:40:57,840 -> 00:41:02,980

Ni ser, författare som Tustin eller Margaret Mahler-456

00:41:03,020 -> 00:41:10,760

-som förklarar hur det först handlar om att tämja barnet. Här är vi på mottagningen, men det är samma sak på en institution.457

00:41:10,840 -> 00:41:14,800

Att tämja barnet, jag minns inte vem av de två som beskriver det-

458

00:41:14,820 -> 00:41:22,300

-det gäller att hålla sig lite i bakgrunden, inte i hans blickriktning, inte prata för högt-
459

00:41:22,360 -> 00:41:25,780

-följa det som han säger, snarare än att försöka föregå det.460

00:41:25,820 -> 00:41:35,800

Ingen vilja till kontroll, ingen vilja till uppfostran, inga krav överhuvudtaget.461

00:41:35,880 -> 00:41:43,440

Egentligen försöker man med alla medel att låta det autistiska barnet känna att det existerar en annan som inte är hotfull.462

00:41:43,540 -> 00:41:51,280

Det handlar just om att ta med de mest obetydliga detaljerna i beräkningen.

463

00:41:51,320 -> 00:42:04,900

Och inse att denna obetydliga detalj kan tolkas som att betyda något-


464

00:42:04,980 -> 00:42:17,300

-och så småningom kan man ingripa, förutsatt att det finns ett tecken där-

465

00:42:17,380 -> 00:42:24,000

-då tar vi det som en sorts betydelse.

466

00:42:24,100 -> 00:42:30,580

Om barnet inte gör någonting under hela sessionen, om jag slumrar till bredvid honom spelar det ingen roll för mig.467

00:42:30,620 -> 00:42:34,880

Jag är van vid det i mitt arbete som psykoanalytiker.468

00:42:35,020 -> 00:42:38,700

Men det förutsätter ett antal grejer.469

00:42:38,780 -> 00:42:42,920

1 ) Att inte ha tråkigt när man tänker för sig själv.470

00:42:42,960 -> 00:42:50,800

2 ) Det förutsätter också att kämpa emot det sociala tryck som kräver att man har bråttom-

471

00:42:50,880 -> 00:43:00,380

-det är nog trevligt det här, men om barnet fortfarande är så här om tio år så är det inte ni som ska, etc.472

00:43:00,460 -> 00:43:02,040

Allt detta är sant.473

00:43:02,100 -> 00:43:11,040

Jag försätter mig i positionen att vara psykoanalytiker. Det betyder att ha varken minne eller förväntan.


474

00:43:11,140 -> 00:43:13,880

Och från det ögonblicket händer det något-475

00:43:13,980 -> 00:43:20,420

-och detta är en attityd, tror jag, som är djupt psykoanalytisk.

476

00:43:20,500 -> 00:43:24,080

När.... Kanske... Ja...477

00:43:25,640 -> 00:43:34,120

Jag är mottaglig för det ni säger, att tittaren ändå borde känna att vi accepterar att följa våra övertygelser fullt ut.478

00:43:34,260 -> 00:43:35,780

Javisst.

479

00:43:35,820 -> 00:43:37,240

...480

00:43:37,260 -> 00:43:38,700

....481

00:43:38,720 -> 00:43:40,160

.....482

00:43:40,180 -> 00:43:41,620

......483

00:43:41,640 -> 00:43:43,140

.......484

00:43:43,200 -> 00:43:44,680

........485

00:43:44,720 -> 00:43:46,280

.........486

00:43:46,320 -> 00:43:47,660

..........487

00:43:47,760 -> 00:43:52,800

Om ni sjunger en liten sång och det autistiska barnet mår ganska bra är det något som händer.488

00:43:52,900 -> 00:43:55,620

Då säger ni att man inte behöver vara psykoanalytiker för detta.489

00:43:55,660 -> 00:43:58,640

Jo, om ni inte gör en pedagogisk metod av det.490

00:43:58,680 -> 00:44:02,860

Jo, om ni säger er att ”Vad barnet än gör kommer jag att-491

00:44:02,940 -> 00:44:05,960

-strunta i det”. Han verkar intresserad. Vi gör det och så får vi se efteråt.492

00:44:06,020 -> 00:44:08,440

Eller så får vi inte se efteråt.493

00:44:08,520 -> 00:44:14,840

Den grundläggande poängen i min attityd som analytiker gentemot dessa barn-494

00:44:14,860 -> 00:44:19,380

-det är att ge upp idén om framsteg.495

00:44:19,420 -> 00:44:22,180

Och detta är inte självklart, tro mig...


496

00:44:22,220 -> 00:44:28,460

Mina analytiska ideal kräver att jag överger denna dimension.497

00:44:28,540 -> 00:44:36,140

Men det råkar vara så att jag tillhör ett samhälle i vilket jag får betalt för att ge omsorg.

498

00:44:36,160 -> 00:44:38,560

Därför är jag i konflikt.499

00:44:38,640 -> 00:44:44,540

Men detta, konfliktsituationen, om en analytiker inte genomlever den måste han byta yrke-500

00:44:44,580 -> 00:44:47,840

-därför att det är själva grunden för den analytiska praktiken.501

00:44:47,880 -> 00:44:50,120

Vad är effekten av psykoanalys för autistiska barn?502

00:44:50,180 -> 00:44:54,040

Vad kan ett autistiskt barn rimligen förvänta sig som resultat?

503

00:44:54,080 -> 00:44:57,280

Men det kan jag inte svara på. Detta är inte en fråga för psykoanalytiker.504

00:44:57,360 -> 00:45:05,200

Vad kan ett autistiskt barn rimligen förvänta sig av ett analytiskt arbete? Som resultat?505

00:45:21,380 -> 00:45:28,080

Nöjet att intressera sig för en såpbubbla.


506

00:45:28,320 -> 00:45:32,060

Jag kan inte svara något annat.
507

00:46:04,400 -> 00:46:06,280

Och ändå finns det lösningar.508

00:46:06,320 -> 00:46:09,240

De kallas PECS, TEACCH och ABA (på svenska TBA, övers. anm.).


509

00:46:09,280 -> 00:46:13,960

Dessa pedagogiska och beteendemässiga metoder utvecklades i USA för mer än trettio år sedan-510

00:46:14,000 -> 00:46:17,700

-för att göra det möjligt för autister att kommunicera och öppna sig mot världen.511

00:46:17,800 -> 00:46:23,220

Tack vare dessa verktyg som är anpassade till deras handikapp, gör unga autister betydande framsteg på ett par månader.512

00:46:23,240 -> 00:46:27,560

Tyvärr motsätter sig psykoanalytikerna hårdnackat deras etablering i Frankrike.


513

00:46:42,420 -> 00:46:50,680

I den fransktalande världen är invasionen av KBT-tekniker en ny invasion.

514

00:46:50,780 -> 00:46:57,960

Nyligen, men mycket närvarande idag, slåss psykoanalysen mot denna invasion.515

00:46:58,020 -> 00:47:08,080

Ett antal kollegor, särskilt Jacques-Alain Miller, har tagit täten i denna kamp, denna strid.516

00:47:08,120 -> 00:47:17,260

Det är en mycket viktig kamp för att hålla liv i subjektivitetens dimension-

517

00:47:17,320 -> 00:47:25,980

- alltså varje människas egenheter, i förhållande till den här beteendeidén om inordning i fack.
518

00:47:26,120 -> 00:47:34,760

Om ni så vill gäller det faktiskt för psykoanalysen att vara en desillusionens apparatur.

 

519

00:47:34,940 -> 00:47:40,220

Det finns förhoppningar som uppstår från biologins sida. Och det skulle vara underbart att tro på dem.520

00:47:40,280 -> 00:47:44,980

Om man kan tro att i morgon, då kommer vi att ha lösningarna!521

00:47:45,100 -> 00:47:50,300

Alltså, psykoanalysen som lysande diskurs gentemot alla övertygelser-522

00:47:50,360 -> 00:47:58,440

-att försöka låta mänskligheten leva utan att tro på alltför stora infall, det är en del av dess insats.523

00:47:58,520 -> 00:48:01,140

Så dialogen med neurovetenskaperna är inte bara-524

00:48:01,200 -> 00:48:09,240

-att informera oss om resultaten och hävda att de inte ändrar inriktningen på vår grundläggande praktik.525

00:48:09,320 -> 00:48:16,640

Det är också att försöka få mänskligheten att leva utan alltför höga förväntningar-

526

00:48:16,780 -> 00:48:27,880

-på de olika goda nyheter som publiceras dagligen för att försöka upprätthålla en nivå av goda nyheter i en miljö där det finns väldigt få.527

00:48:36,200 -> 00:48:42,220

På åttiotalet var 100 % av de franska psykiatrikerna och psykologerna utbildade i psykoanalys.

528

00:48:43,180 -> 00:48:49,240

Sedan nittiotalet avtar denna trend, men de är fortfarande nära 80 % i dag.

529

00:48:50,300 -> 00:48:57,080

En unik situation i världen, tillsammans med Argentina, som har enorma konsekvenser för hur man tar sig an handikappet.530

00:49:11,600 -> 00:49:14,580

Vid fyra års ålder fick Guillaume diagnosen svår autism.


531

00:49:14,680 -> 00:49:19,240

Hans psykiater vägrade att tillämpa kommunikationsmetoder anpassade till autister -532

00:49:19,300 -> 00:49:21,820

-och avrådde från integrering i skolan.533

00:49:21,880 -> 00:49:23,680

Men hans föräldrar har hållit stånd.
534

00:49:23,720 -> 00:49:27,200

Tack vare deras ihärdighet och mötet med ett formidabelt lärarlag-535

00:49:27,240 -> 00:49:32,320

-följer Guillaume idag en vanlig skolgång. Han är en utmärkt elev.536

00:49:35,160 -> 00:49:38,260

Utan plats i en verksamhet anpassad till hans handikapp-537

00:49:38,360 -> 00:49:41,600

-tillbringade Julien sin tidiga barndom på ett psykiatriskt sjukhus.538

00:49:41,680 -> 00:49:45,900

Vid fjorton års ålder är han helt stödberoende, för de minsta vardagliga aktiviteterna.539

00:49:46,040 -> 00:49:49,520

Idag får Julien stöd vid ett center för barn, som tar mycket väl hand om honom-540

00:49:49,600 -> 00:49:54,200

-men bara en speciell utbildning, anpassad till beteendet hos autister, skulle låta honom-541

00:49:54,220 -> 00:49:59,520

-bli torr, mindre stödberoende och kanske till och med lära sig tala.542

00:49:59,560 -> 00:50:06,280

I Frankrike är dessa speciallärare sällsynta och därmed dyra, otillgängliga med hans mammas resurser.543

00:50:18,860 -> 00:50:25,980

Antalet personer med autism i Frankrike beräknas till mellan 430.000 och 600.000.


544

00:51:10,560 -> 00:51:20,700

 

GENERIQUE DE FIN LE MUR

Ecrit et réalisé par           
Sophie ROBERT

Produit par                       
Océan Invisible Productions

Musique originale          
Marc BOUR

Image                                  
Jérémy LEPELLEY
Nicolas BITAUD
Peterson ALMEIDA

Montage                      
Peterson ALMEIDA
Jonathan RIO

Mixage                       
Laurent RODIER

Location de matériel
AUVITEC

Avec la participation de
AUTISTES SANS FRONTIERES
Vincent GERHARDS
Delphine PILOQUET

Remerciements          
Sabrina CAVRET
Julien SALMON
Sandrine GUY
Stéphane MOERIS
Guillaume MOERIS
Julien MOERIS
Gabriel MOERIS

Et par ordre alphabétique
Yann BOGOPOLSKY
Laurent DANON-BOILEAU
Pierre DELION
Bernard GOLSE
Eric LAURENT
Geneviève LOISON
Aldo NAOURI
Jacqueline SCHAEFFER
Esthela SOLANO
Alexandre STEVENS
Daniel WIDLOCHER

 

För att få tillgång till undertexterna Filmen kan ses i HD
Filmen kan ses på TV
-starta filmen
-klicka på fönstret så att knappen för undertexter (cc) syns i övre delen av filmrutan
-välj önskad textning
Välj bildkvalité genom att klicka på fönstret efter att ha startat filmen. Filmen kan ses på TV genom att koppla den till datorn med hjälp av en HDMI-kabel.